Στοιχεία επικοινωνίας

Φόρμα επικοινωνίας                                  

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

  • Η κράτηση της κατοικίας ισχύει από τη στιγμή που προκαταβάλλεται το 30% της συνολικής τιμής.

  • Η προκαταβολή αυτή επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης εφόσον αυτή ανακοινωθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημέρα της κράτησης και παρακρατείται εφόσον γίνει ακύρωση σε διάστημα μικροτερο από 21 ημέρες πριν την άφιξη.

  • Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται κατά την αναχώρηση του πελάτη.